• แรงงานข้ามชาติ ชีวิตที่ไร้หลักประกัน
    สำรวจสถานการณ์แรงงานข้ามชาติพื้นที่ภูเก็ตในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม

  • อ่านเพิ่มเติม

  • ข่าวจาก ICAAP เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าและเอชไอวีที่สมุทรสาคร
  • ดูทั้งหมด