แผ่นพับแนะนำการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาเบื้องต้นปี 2017 โดยมูลนิธิรักษ์ไทย **New**

 

 

ภาษาไทย (PDF)      Download   

 

ภาษาเมียนมา (PDF)    Download