ข่าวสารล่าสุด >

เรื่องเด่น

แคมเปญรณรงค์วันเอดส์โลก 2017 ; Right to health

โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ(UNAIDS)ปล่อยแคมเปญรณรงค์วันเอดส์โลก(1 ธันวาคม) ปี 2017 พร้อมกันทั่วโลกด้วยคำขวัญ"My Health, My Right" เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกเข้าถึงสิทธิสุขภาพที่มีคุณภาพ และไม่ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

แผ่นพับแนะนำการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาเบื้องต้นปี 2017 โดยมูลนิธิรักษ์ไทย **New**

จัดทำเป็นภาษาไทยและเมียนมา สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วยที่มาของการตรวจสัญชาติ คุณสมบัติ ขั้นตอน สิทธิประโยชน์ ค่าใช้จ่าย และหมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็น

พลังอาสาต่างด้าว ภารกิจพิชิตโรค

บทบาทพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว(พสต.)กับการส่งเสริมป้องกันโรค

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาหลักสูตรมาตรฐานอบรม อสม.ต่างด้าว 4 สัญชาติ

พร้อมเร่งศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมการดูแลสุขภาพของต่างด้าวใน 13 พื้นที่ทั่วไทย เพื่อพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม