ข่าวสารล่าสุด >

เรื่องเด่น

ชีวิตพม่า...กลางมหานที

มหันตภัยน้ำท่วมปี 2554 ทำให้ประชากรไทยกลายเป็นผู้ประสบภัยมากถึง 3 ล้านคน ใน 25 จังหวัด ตัวเลขนี้ยังไม่รวมกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ทั้งพม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ที่ประมาณการเบื้องต้นว่า กลายเป็นเหยื่อน้ำท่วมแล้วไม่ต่ำกว่า 5 แสนคนเช่นกัน