กระทรวงแรงงาน เล็งปลดล็อก 39 อาชีพสงวนคนไทย ไฟเขียวให้ต่างด้าวทำได้!!

 

ในเวทีรับความเห็น "พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560" เพื่อนำไปสู่การออกกฎหมายลูก ก่อนบังคับใช้กฎหมายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ฉบับใหม่ในต้นปีหน้า

โดยที่ประชุมได้หารือถึง 39 อาชีพสงวนของคนไทย ที่ควรต้องนำมาทบทวนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งพบว่าคนไทยเลือกทำงานในอาชีพที่สงวนไว้ โดยเฉพาะอาชีพก่อสร้าง พนักงานเสิร์ฟอาหาร

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน แสดงความเห็นด้วย ว่า ต้องมีการทบทวนอาชีพสงวนของคนไทยใหม่ โดยเฉพาะอาชีพก่อสร้าง ช่างปูน พนักงานเสิร์ฟอาหาร และพนักงานขายของหน้าร้าน แต่ห้ามเป็นเจ้าของกิจการอย่างเด็ดขาด เนื่องจากภาคธุรกิจต้องการแรงงานประเภทนี้มาก และคนไทยไม่นิยมทำงานด้านนี้

ส่วนอาชีพที่ต้องสงวนไว้ให้กับคนไทยต่อไป คือ อาชีพเกี่ยวกับภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย รวมทั้งอาชีพเฉพาะที่มีสภาวิชาชีพควบคุมดูแลอยู่ เช่น สถาปนิก วิศวกร  มัคคุเทศก์ เป็นต้น

ทั้งนี้คาดว่าจะรวบรวมความเห็นของทุกฝ่าย ก่อนจะสรุปอาชีพสงวนของคนไทยใหม่ภายใน 30 วัน หลังจากนั้นจะร่างเป็นกฎหมายลูกและบังคับในปีหน้า

ที่มาจาก http://news.ch7.com/detail/246753