สหประชาชาติ มีมติรับรองให้วันที่ 12 ธ.ค.ทุกปีเป็น 'วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล'

 

สมัชชาสหประชาชาติ มีมติรับรองให้วันที่ 12 ธ.ค. ของทุกปีเป็น 'วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล' หรือ UHC Day ตามที่ไทยและกลุ่ม FPGH เสนอแล้ว

14 ธ.ค.2560 รายงานจากกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าที่ประชุมเต็มคณะของสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 72 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรองข้อมติให้วันที่ 12 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากลหรือ UHC Day (International Universal Health Coverage Day) ซึ่งข้อมติดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่ได้จากการหารือระดับรัฐมนตรีกลุ่มริเริ่มนโยบายด้านสุขภาพ (Foreign Policy and Global Health Initiative) (FPGH) ที่ไทยโดย ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการหารือระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 72 ณ นครนิวยอร์ก เมื่อเดือน ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา โดยมีรัฐมนตรีและผู้แทนของประเทศสมาชิกอีก 6 ประเทศ ได้แก่ บราซิล ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย นอร์เวย์ เซเนกัล แอฟริกาเข้าร่วม ซึ่งไทยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม FPGH

รายงานข่าวระบุด้วยว่า จากการที่สหประชาชาติรับรองข้อเสนอมติดังกล่าว จะทำให้ในปี ค.ศ. 2019 หรือ พ.ศ.2562 จะมีการจัดประชุมHigh-level meeting on UHC หรือการประชุมผู้บริหารระดับสูงของประเทศ เช่น นายกรัฐมนตรี หรือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ในเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามข้อเสนอของ Foreign Policy and Global Health Initiative ด้วย
 
นอกจากนั้น ที่ประชุมเต็มคณะของสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 72 ยังได้เชิญชวนทุกประเทศสมาชิก ให้ความสำคัญกับวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษา การให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีระบบสุขภาพที่เข้มแข็งและการบรรลุหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าเพื่อประชาชน
 
 
ที่มาจาก  https://prachatai.com/journal/2017/12/74572