ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

19 มิถุนายน 2560 เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านไทย-ข้ามชาติ เปิดแอปเข้าถึงข้อมูลด้านแรงงาน

รณรงค์เนื่องในวันเฉลิมฉลองวันลูกจ้างทำงานบ้านสากล พร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลด้านแรงงานผ่าน Application ชื่อว่า Smart Domestic Workers

09 มิถุนายน 2560 ไม่มีเงิน-กลัวถูกส่ง ตร.“ต่างด้าว” ยอมคลอดแล้วทิ้ง!! นักสิทธิฯ จี้ สธ.บังคับ รพ.ขายบัตรประกันสุขภาพ

แนะป้องกัน โดยผลิตสื่อให้ความรู้ภาษาแรงงาน และจัดระบบยุทธศาสตร์สาธารณสุขข้ามชาติและสาธารณสุขชายแดน

13 พฤษภาคม 2560 ร่างยุทธศาสตร์แรงงานข้ามชาติ เพื่อสุขภาพดีทั้งของคนไทยและเพื่อนบ้าน

จากเวทีเสวนาปลดล็อกสุขภาพประชากรข้ามชาติเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสยุคThailand 4.0

01 พฤษภาคม 2560 วันกรรมกรสากล 2 ขบวนแรงงานเรียกร้องสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรอง การปฏิรูปประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ

พร้อมทั้งยื่นข้อเรียกร้องคุ้มครองแรงงานต่อรัฐบาล

23 เมษายน 2560 แรงงานเมียนมา "ของตาย" ของข้าราชการขี้ฉ้อ

ทั้งตกเป็นเป้าหมายของผู้รักษากฎหมายบางคนที่หาประโยชน์ จนแรงงานส่วนหนึ่งอยากกลับประเทศ