ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

28 ตุลาคม 2556 กกจ.ร่วมมือ สปส.เตรียมปรับเกณฑ์ดันแรงงานต่างด้าวเข้าประกันสังคม

นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เสนอให้ กกจ.ปรับเกณฑ์การรับแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยให้นายจ้าง สามารถใช้เลขใบเสร็จรับเงินการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวแทนใบอนุญาต

28 ตุลาคม 2556 พม่าตกลงตั้งหน่วยออกเอกสารให้แรงงานพม่าตามด่านตรวจคนเข้า

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้เดินทางไปยังประเทศพม่าหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการและนำเข้าแรงงาน พม่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

14 ตุลาคม 2556 รัฐจัดระเบียบต่างด้าวแฝง บังคับซื้อ "ประกันสุขภาพ"

สธ.เผย เล็งจับแรงงานต่างด้าวแฝงกว่า 1 ล้านคน "ขึ้นทะเบียน-ทำประกันสุขภาพ"หวังลดภาระงบประมาณค่ารักษาพยาบาลฟรี 250 ล้านบาท ด้าน กสร.ช่วยอีกทางเตรียมประสานบริษัทก่อสร้างเปิดศูนย์ดูแลเด็กชั่วคราว

09 ตุลาคม 2556 สธ.ดึง แรงงานต่างด้าวเป็น อสม.หวังช่วยดูแลสุขภาพกลุ่มแรงงานด้วยกันเอง เผยยอดล่าสุดมีเพียง 500 คน เร่งผลิตเพิ่มโดยเตรียมจีบแรงงานพม่าเข้าฝึกอบรม เน้นตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นได้ เชื่อช่วยลดค่ารักษา ลดการรอคิว และลดการระบาดของโรค

โครงการฝึกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เพื่อดูแลสุขภาพและแจ้งข่าวสารด้านสุขภาพด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มแรงงานด้วยกันเองนั้น ล่าสุดมี อสม.แรงงานข้ามชาติใน จ.สมุทรสาคร แล้วประมาณ 500 คน

23 กันยายน 2556 สธ.ออกประกาศกระทรวงดูแลสุขภาพคนต่างด้าว

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันที่ 20-21 กันยายน จะนำคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิชาการ และสื่อมวลชน เดินทางไปร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือสาธารณสุขไทย-เมียนมาร์ ที่เมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จะมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ที่เป็นระดับข้าราชการประจำระดับสูง เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือเอ็มโอยู