ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

18 กันยายน 2556 ผู้แทนประเทศไทยและพม่าหารือเรื่องแรงงานพม่าที่วีซ่าครบ 4 ปี เดิมกำหนดให้ต้องกลับประเทศ 3 ปี และต่อมาการเจรจาเมื่อปลายปี 2555 กำหนดให้กลับประเทศประมาณ 1 เดือน

แต่ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ให้แรงงานต้องกลับออกจากประเทศและเข้ามาใหม่ เพื่อทำงานกับนายจ้างเดิม โดยไม่ต้องเว้นวรรคถึง 1 เดือน และจะเปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองรวม 5 แห่งในเดือนพฤศจิกายน 2556 รองรับบริการวีซ่าและให้ข้อมูลเรื่องการทำงานของแรงงาน

17 กันยายน 2556 ก.แรง งาน ขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) แก้ไขการค้ามนุษย์ในกิจการประมงและแปรรูปอาหารทะเล ย้ำ ‘ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ’ สร้างพื้นที่ผูกพันของนายจ้างลูกจ้าง

กระทรวง แรงงาน จับมือกรมประมง ILO ผู้ประกอบการและลูกจ้างรวมพลังขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) สำหรับอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเล มุ่งขจัดการใช้แรงงานเด็ก เอารัดเอาเปรียบแรงงาน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้น ด้าน ‘รัฐมนตรีแรงงาน’ ชูแนวคิด ‘ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ’ ใช้หลักนิติธรรม คุณธรรมให้สถานประกอบการเป็นพื้นที่แห่งความรักของนายจ้างและลูกจ้าง

16 กันยายน 2556 ดึงหมอต่างด้าวดูแลแรงงานข้ามแดน

นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภาเปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเตรียมหารือที่ประชุมแพทยสภาและรัฐบาลเรื่องการนำเข้าแพทย์จากประเทศเพื่อนบ้านมาทำงานในสถานพยาบาลสังกัดของรัฐตามพื้นที่ชายแดน หรือจังหวัดที่มีแพทย์จำนวนมาก เพื่อให้แพทย์เหล่านั้นเข้ามาดูแลรักษาคนชาติเดียวกันเอง

15 สิงหาคม 2556 ก.แรงงาน หารือทูตสหรัฐฯ "ปลดล็อค" แก้ปัญหาค้ามนุษย์

ก.แรง งาน หารือทูตสหรัฐอเมริกา แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ปลดล็อคระดับ Tier 2 Watch List เผยสหรัฐฯ เน้นให้เอาจริงบทลงโทษเร่งดำเนินคดีผู้กระทำผิดค้ามนุษย์ แนะดึงตำรวจเข้าร่วม พร้อมเสนอจัดทีมที่ปรึกษาช่วย ก.แรงงานปรับระบบตรวจแรงงาน ลงโทษทางกฎหมายให้เข้มงวดขึ้น

15 สิงหาคม 2556 แจงนายจ้างยึดพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าวทำได้ แต่ต้องดูเป็นกรณี

อธิบดี กสร.แจงนายจ้างยึดพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าวต้องดูเหตุผลเป็นรายกรณี หากจงใจยึดเตือนก่อน หากทำผิดซ้ำเอาผิดตามกฎหมาย ด้านอธิบดี กกจ.เผยคุมเข้มเก็บค่าใช้จ่ายไปทำงานต่างประเทศ เรียกค่าบริการไม่เกิน 1 เดือน ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง ชี้ดำเนินคดีอาญาได้ต่อเมื่อบริษัทจัดหางานหลอกลวงเก็บเงินแล้วไม่ยอมส่งไป