ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

25 มิถุนายน 2556 “ปึ้ง”โล่งหลังสหรัฐฯเผยรายงานค้ามนุษย์ระบุไทยอยู่อันดับเดิม

ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2556 ซึ่งประเทศไทยยังถูกคงไว้ที่กลุ่มที่ต้องถูกเฝ้าระวัง

10 มิถุนายน 2556 จ่อชงครม.สัญจรเลื่อนส่งเงินกองทุนส่งกลับต่างด้าว

ก.แรงงาน เตรียมเสนอที่ประชุม ครม.สัญจร เลื่อนแรงงานต่างด้าวส่งเงินเข้ากองทุนส่งกลับฯ เป็น 1 มี.ค.57 ห่วงกระทบค่าครองชีพแรงงานต่างด้าว และนำไปสู่การใช้แรงงานผิดกฎหมาย...

30 พฤษภาคม 2556 เสนอแยกระบบประกันสังคมแรงงานต่างด้าวเป็นกฎหมายเฉพาะ

ปลัดกระทรวงแรงงานไม่เห็นด้วยที่จะให้แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิระบบ ประกันสังคมเท่ากับคนไทย แนะควรออกเป็นกฎหมายเฉพาะ

20 พฤษภาคม 2556 ครม.เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี

07 พฤษภาคม 2556 จัดแถวแรงงานนอกเตรียมพร้อมสู่เออีซี

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2556 คณะรัฐมนตรี มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตรวจสุขภาพ และจัดทำประกันสุขภาพ ให้แก่ ทั้งแรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตามซึ่งเข้ามาอยู่ในเมืองไทย แต่ยังไม่ได้รับความดูแลจากระบบประกันสังคมไทย ให้ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง