ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

29 พฤศจิกายน 2555 สศช. เผยแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายมี 2,700,000-3,500,000 คน

นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงภาวะสังคมไตรมาส 3 ช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.2555 ว่า ตัวเลขหนี้สินภาคครัวเรือนไตรมาส 3 พบว่ามียอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

26 พฤศจิกายน 2555 สหรัฐฯ ห้ามหน่วยงานรัฐนำเข้าผลิตภัณฑ์ปลาไทย

นายปกรณ์ อมรชีวิน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ กสร.เปิดเผยว่า สหรัฐฯ ได้ออกประกาศห้ามหน่วยงานรัฐทุกแห่งนำเข้าผลิตภัณฑ์ปลาจากประเทศไทย

21 พฤศจิกายน 2555 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผย แรงงานต่างด้าวมีกฎหมายสากลควบคุม ทำงานในไทยได้รับสิทธิคุ้มครองเท่าเทียมแรงงานไทย พร้อมเจรจานำเข้าแรงงานถูกกฎหมายแบบรัฐต่อรัฐ ย้ำ ปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท รับอานิสงส์ด้วย

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว ว่า ปัจจุบันแรงงานต่างด้าว มีกฎหมายสากลควบคุมอยู่แล้ว ส่วนการที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายไทยอีกชั้นหนึ่ง

15 พฤศจิกายน 2555 กระทรวงแรงงานออกกฎเพิ่มสิทธิคนรับใช้ในบ้าน

เมื่อ 12 พ.ย. นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 14 (2555) ออกตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 55 เพื่อคุ้มครองผู้ใช้แรงงานรับใช้ในบ้าน

13 พฤศจิกายน 2555 กระทรวงแรงงานให้นายจ้าง-ลูกจ้าง เครือข่ายด้านแรงงาน สมุทรสาคร มีส่วนร่วมกับภาครัฐเร่งแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก

กระทรวง แรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก