ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

07 พฤศจิกายน 2555 วิกฤติแรงงานอาเซียน...'คนไข้ทะลัก'

ไม่มีใครรู้ตัวเลขแท้จริงของจำนวน “แรงงานเพื่อนบ้าน” ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยว่ามีเท่าไรกันแน่ ? ทว่าข้อมูลจากกรมแรงงานระบุไว้ 2.7 ล้านคน ส่วนตัวเลขสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ชี้ว่า ปี 2554 มีไม่น้อยกว่า 4 ล้านคน หากรวมสมาชิกครอบครัวที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยกันแล้ว ตัวเลขอาจพุ่งถึง 5 ล้านคน

06 พฤศจิกายน 2555 ส่งลูกต่างด้าวกลับประเทศ แก้ปัญหาแรงงานเด็ก

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และใช้แรงงานเด็ก โดยส่งลูกต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง ทั้งแบบถูกกฎหมายและแรงงานผิดกฎหมาย

22 ตุลาคม 2555 “อุดร” เมืองขุมทอง แรงงานลาว

ลัดเลาะตะเข็บชายแดนไทย-ลาว ที่มีเพียงแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่าง อ.สังคม จ.หนองคาย ของไทย และเมืองสังข์ทอง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พื้นที่ที่คนลาวบางส่วนใฝ่ฝันอยากข้ามแดนมาหาอนาคตที่ฝั่งไทยให้จงได้...

12 ตุลาคม 2555 เร่งแก้ปัญหาแรงงานเด็ก ค้ามนุษย์ จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร 11 ต.ค.- สมุทรสาครเร่งแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ใช้แรงงานเด็ก และแรงงานผิดกฎหมาย ด้วยการให้สถานประกอบการส่งออกกุ้งร่วมรับผิดชอบหากพบการทำผิดในสถานประกอบการ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเข้มข้น ขณะที่ เอ็นจีโอ ค้านตรวจสอบสถานประกอบการ เกรงเป็นช่องทางหาผลประโยชน์ และผลักดันกลับประเทศหลังสิ้นสุดการพิสูจน์สัญชาติ

20 กันยายน 2555 โครงการอบรมสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์แก่อาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ ชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดตราด

มูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดตราด ได้จัดโครงการอบรมสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์แก่อาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ ชายแดนไทย – กัมพูชา ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครชาวกัมพูชาจากฝั่งไทยและกัมพูชา จำนวน 35คน