ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

02 พฤษภาคม 2556 กรมจัดหางานแจงไม่มีสิทธิคุม ‘หัวคิว’ แรงงานข้ามชาติ ต้องต่อรองราคากันเอง

กรมจัดหางานแจงไม่มีสิทธิคุมค่า หัวคิวแรงงานข้ามชาติ เหตุขาดกฎหมายรองรับ-ต้องต่อรองราคาเอง แรงงานเขมรโวยพิสูจน์สัญชาติขั้นตอนยุ่งยาก หวั่นซื้อประกันสุขภาพไม่เกิดประโยชน์จริง

24 เมษายน 2556 ขอโควตาแรงงานต่างด้าว4.9แสนคน

นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติขยายเวลาการออกเอกสารให้แก่แรงงานต่างด้าวทั้งพม่า ลาวและกัมพูชาและผ่อนผันไม่ให้มีการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ได้ยื่นขอโควตาไว้แล้วไปอีก 120 วันนับตั้งแต่วันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา

29 มีนาคม 2556 สธ.ปั้น อสม.ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 ชาติ พิชิตโรคติดต่อสำเร็จ

สธ.28 มี.ค.- สาธารณสุขสร้างอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว 3 ชาติ พม่า ลาว กัมพูชา เป็นสื่อบุคคลร่วมดูแลสุขภาพของคนต่างด้าว เชื่อมั่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและควบคุมโรคเมื่อไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ลดช่องว่างด้านภาษา โดยปีนี้จะให้ อสต.รณรงค์ขายบัตรประกันสุขภาพให้ต่างด้าวด้วย

18 มีนาคม 2556 สธ.เตรียมประกาศให้ต่างด้าว 4 กลุ่มใหญ่ในไทยทุกคนทำหลักประกันสุขภาพ

สธ.17 มี.ค.- รมว.สาธารณสุข เตรียมออกประกาศกระทรวงฯ สร้างระบบประกันสุขภาพให้ต่างด้าว 4 กลุ่มที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งประเภทใช้แรงงาน ผู้ติดตามแรงงาน ต่างชาติที่ข้ามมารักษาที่โรงพยาบาลชายแดน และนักท่องเที่ยวที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ พร้อมนำเข้าที่ประชุม ครม. ในเร็วๆ นี้

12 กุมภาพันธ์ 2556 กรมการจัดหางานเปิด 12 ศูนย์ ผ่อนผันการพิสูจน์สัญชาติรอบใหม่

(8 กุมภาพันธ์ 2556) - กรมการจัดหางานเปิด 12 ศูนย์ ผ่อนผันการพิสูจน์สัญชาติรอบใหม่ มั่นใจยกระดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในการค้ามนุษย์เป็น Tier 1 ด้านตัวแทนแรงงานแฉ ลูกจ้างหลุดจากระบบเพราะนายจ้างยึดเอกสาร เอ็นจีโอชี้แรงงานประมง-เกษตร เข้าไม่ถึงข้อมูล เผยแรงงานส่วนใหญ่ใช้ระบบนายหน้าเข้าประเทศเพราะการจัดจ้างแบบเอ็มโอยูล่า ช้า ด้าน “นักวิชาการ” ระบุกระบวนการนายหน้าทำให้เกิดการเร่ขายแรงงานแบบเหมาช่วง แนะกระทรวงแรงงานฟ้องเอาผิดแพ่งกับนายหน้าที่หาผลประโยชน์เกินจริง พร้อมเสนอเปิดช่องทางพิเศษเพื่อขอเอกสารสำหรับผู้ติดตาม เชื่อ 120 วัน พิสูจน์สัญชาติไม่ทันแน่ !!!!