ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

20 กันยายน 2555 โครงการ “การศึกษาดูงานพัฒนาเครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ ในแรงงานข้ามชาติและคนย้ายถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา”

มูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้จัดโครงการ “การศึกษาดูงานพัฒนาเครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ในแรงงานข้ามชาติและคนย้ายถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา” ที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2555

11 กันยายน 2555 โครงการอบรมเรื่อง“สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพชายแดนไทย- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”

เมื่อวันที่ 4 – 6 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิรักษ์ไทย โดยความร่วมมือจากโครงการส่งเสริมป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติ(ฟ้ามิตร) กับโครงการส่งเสริมสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ จัดโครงการอบรมเรื่อง “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพชายแดนไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ณ ห้องประชุมแม่มูล โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

15 สิงหาคม 2555 ตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานประมง นำร่อง 7 จังหวัดแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

ทำเนียบฯ 16 ก.ค. - นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

26 กรกฎาคม 2555 ย้ำหลัง 14 ธ.ค. 55 แรงงานต่างด้าวที่ต้องการทำงานในไทย ต้องมาโดยระบบรัฐต่อรัฐ

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีพม่า ได้ขอให้ไทยอำนวยความสะดวกในการทำงาน และการโอนเงินให้แรงงานพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้แรงงานพม่า ทั้งนี้ ได้แจ้งนายเต็ง เส่ง ว่า ยินดีที่จะช่วยเหลือ

09 กรกฎาคม 2555 แรงงานข้ามชาติถูกบังคับให้อยู่เฉพาะพื้นที่ชายแดน

นายจ้างในจังหวัดตากสามารถกล่อมเจ้าหน้าที่ให้คุมเข้มและจำกัดการเดินทางของแรงงานข้ามชาติจดทะเบียนที่ทำงานใน 5 อำเภอชายแดน ถึงแม้ว่าแรงงานข้ามชาติที่ถือหนังสือเดินทางชั่วคราว มี VISA ซึ่งควรจะเดินทางได้ทั่วประเทศไทยแต่กลับประสบกับการถูกจำกัดการเดินทางส่งผลให้ไม่สามารถออกนอกพื้นที่แม่สอดได้