ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

17 ธันวาคม 2555 นายไรเดอร์ ผู้อำนวยการใหญ่ไอแอลโอ เยือนสมุทรสาคร มุ่งหวังเรียนรู้และแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติร่วมกัน

ได้เดินทางมายังจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อศึกษาดูงานโครงการ Shrimp Project and Triangle Project และศึกษาดูงานที่บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด และล้งแต้ม

29 พฤศจิกายน 2555 ไทย – เมียนมาร์ หารือวางระบบแรงงานต่างด้าว หลังพ้นเส้นตายพิสูจน์สัญชาติแรงงานเถื่อน 14 ธ.ค. 55

ไทย – เมียนมาร์ จัดประชุมระดับรัฐมนตรีเพื่อหารือทวิภาคีในการจัดระบบแรงงานต่างด้าว มุ่งกำหนดวิธีการทำงานร่วมกันในการเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานชาวเมียนมาร์ซึ่งยังคงเหลืออยู่ราว 9 หมื่นคน

29 พฤศจิกายน 2555 สศช. เผยแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายมี 2,700,000-3,500,000 คน

นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงภาวะสังคมไตรมาส 3 ช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.2555 ว่า ตัวเลขหนี้สินภาคครัวเรือนไตรมาส 3 พบว่ามียอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

26 พฤศจิกายน 2555 สหรัฐฯ ห้ามหน่วยงานรัฐนำเข้าผลิตภัณฑ์ปลาไทย

นายปกรณ์ อมรชีวิน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ กสร.เปิดเผยว่า สหรัฐฯ ได้ออกประกาศห้ามหน่วยงานรัฐทุกแห่งนำเข้าผลิตภัณฑ์ปลาจากประเทศไทย

21 พฤศจิกายน 2555 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผย แรงงานต่างด้าวมีกฎหมายสากลควบคุม ทำงานในไทยได้รับสิทธิคุ้มครองเท่าเทียมแรงงานไทย พร้อมเจรจานำเข้าแรงงานถูกกฎหมายแบบรัฐต่อรัฐ ย้ำ ปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท รับอานิสงส์ด้วย

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว ว่า ปัจจุบันแรงงานต่างด้าว มีกฎหมายสากลควบคุมอยู่แล้ว ส่วนการที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายไทยอีกชั้นหนึ่ง