ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

15 พฤศจิกายน 2555 กระทรวงแรงงานออกกฎเพิ่มสิทธิคนรับใช้ในบ้าน

เมื่อ 12 พ.ย. นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 14 (2555) ออกตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 55 เพื่อคุ้มครองผู้ใช้แรงงานรับใช้ในบ้าน

13 พฤศจิกายน 2555 กระทรวงแรงงานให้นายจ้าง-ลูกจ้าง เครือข่ายด้านแรงงาน สมุทรสาคร มีส่วนร่วมกับภาครัฐเร่งแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก

กระทรวง แรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก

07 พฤศจิกายน 2555 วิกฤติแรงงานอาเซียน...'คนไข้ทะลัก'

ไม่มีใครรู้ตัวเลขแท้จริงของจำนวน “แรงงานเพื่อนบ้าน” ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยว่ามีเท่าไรกันแน่ ? ทว่าข้อมูลจากกรมแรงงานระบุไว้ 2.7 ล้านคน ส่วนตัวเลขสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ชี้ว่า ปี 2554 มีไม่น้อยกว่า 4 ล้านคน หากรวมสมาชิกครอบครัวที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยกันแล้ว ตัวเลขอาจพุ่งถึง 5 ล้านคน

06 พฤศจิกายน 2555 ส่งลูกต่างด้าวกลับประเทศ แก้ปัญหาแรงงานเด็ก

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และใช้แรงงานเด็ก โดยส่งลูกต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง ทั้งแบบถูกกฎหมายและแรงงานผิดกฎหมาย

22 ตุลาคม 2555 “อุดร” เมืองขุมทอง แรงงานลาว

ลัดเลาะตะเข็บชายแดนไทย-ลาว ที่มีเพียงแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่าง อ.สังคม จ.หนองคาย ของไทย และเมืองสังข์ทอง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พื้นที่ที่คนลาวบางส่วนใฝ่ฝันอยากข้ามแดนมาหาอนาคตที่ฝั่งไทยให้จงได้...