ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

12 ตุลาคม 2555 เร่งแก้ปัญหาแรงงานเด็ก ค้ามนุษย์ จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร 11 ต.ค.- สมุทรสาครเร่งแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ใช้แรงงานเด็ก และแรงงานผิดกฎหมาย ด้วยการให้สถานประกอบการส่งออกกุ้งร่วมรับผิดชอบหากพบการทำผิดในสถานประกอบการ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเข้มข้น ขณะที่ เอ็นจีโอ ค้านตรวจสอบสถานประกอบการ เกรงเป็นช่องทางหาผลประโยชน์ และผลักดันกลับประเทศหลังสิ้นสุดการพิสูจน์สัญชาติ

20 กันยายน 2555 โครงการอบรมสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์แก่อาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ ชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดตราด

มูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดตราด ได้จัดโครงการอบรมสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์แก่อาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ ชายแดนไทย – กัมพูชา ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครชาวกัมพูชาจากฝั่งไทยและกัมพูชา จำนวน 35คน

20 กันยายน 2555 โครงการ “การศึกษาดูงานพัฒนาเครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ ในแรงงานข้ามชาติและคนย้ายถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา”

มูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้จัดโครงการ “การศึกษาดูงานพัฒนาเครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ในแรงงานข้ามชาติและคนย้ายถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา” ที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2555

11 กันยายน 2555 โครงการอบรมเรื่อง“สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพชายแดนไทย- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”

เมื่อวันที่ 4 – 6 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิรักษ์ไทย โดยความร่วมมือจากโครงการส่งเสริมป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติ(ฟ้ามิตร) กับโครงการส่งเสริมสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ จัดโครงการอบรมเรื่อง “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพชายแดนไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ณ ห้องประชุมแม่มูล โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

15 สิงหาคม 2555 ตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานประมง นำร่อง 7 จังหวัดแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

ทำเนียบฯ 16 ก.ค. - นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์