ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

21 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)เร่งออกกฏกระทรวงรองรับนโยบาย"เจ็บป่วยฉุกเฉินฯมีสิทธิทุกที่"ให้ใช้ทันสงกรานต์

เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โรงพยาบาลไม่ปฏิเสธผู้ป่วยวิกฤติแต่มีระบบเบิกจ่ายที่เหมาะสม

15 กุมภาพันธ์ 2560 รมว.แรงงาน ให้สิทธิลูกจ้างข้ามชาติร่วมมือนายจ้างจัดสวัสดิการในโรงงาน

ผ่านบทบาทคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ

08 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐบาลเสนอออกSmart card แรงงานข้ามชาติ คาดใช้ได้มีนาคม 2560

เล็งจัดโซนนิ่ง ดูแลสวัสดิภาพครบวงจร

07 กุมภาพันธ์ 2560 ผอ.รพ.ป่าตอง เสนอ ‘โมเดล’ เก็บเงินผู้ประกอบการตั้งกองทุนสุขภาพแรงงานข้ามชาติ

เสนอตั้ง Station ส่วนหน้า ลดปัญหาสถานบริการแออัด เปิดช่องว่างให้โรงพยาบาลสร้างรายได้

07 กุมภาพันธ์ 2560 ‘Foreign Policy and Global Health : FPGH’ ลงพื้นที่สมุทรสาคร ศึกษาการบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ในวาระที่ประเทศไทยจะทำหน้าที่ประธานของกลุ่ม FPGH