ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

26 กรกฎาคม 2555 ย้ำหลัง 14 ธ.ค. 55 แรงงานต่างด้าวที่ต้องการทำงานในไทย ต้องมาโดยระบบรัฐต่อรัฐ

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีพม่า ได้ขอให้ไทยอำนวยความสะดวกในการทำงาน และการโอนเงินให้แรงงานพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้แรงงานพม่า ทั้งนี้ ได้แจ้งนายเต็ง เส่ง ว่า ยินดีที่จะช่วยเหลือ

09 กรกฎาคม 2555 แรงงานข้ามชาติถูกบังคับให้อยู่เฉพาะพื้นที่ชายแดน

นายจ้างในจังหวัดตากสามารถกล่อมเจ้าหน้าที่ให้คุมเข้มและจำกัดการเดินทางของแรงงานข้ามชาติจดทะเบียนที่ทำงานใน 5 อำเภอชายแดน ถึงแม้ว่าแรงงานข้ามชาติที่ถือหนังสือเดินทางชั่วคราว มี VISA ซึ่งควรจะเดินทางได้ทั่วประเทศไทยแต่กลับประสบกับการถูกจำกัดการเดินทางส่งผลให้ไม่สามารถออกนอกพื้นที่แม่สอดได้

06 กรกฎาคม 2555 กรมการจัดหางานยันไม่ส่งต่างด้าวตั้งท้องกลับประเทศ

นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าว ถึงกรณีที่ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.กระทรวงแรงงาน สั่งการให้จัดทำร่าง ระเบียบการส่งกลับแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาวและกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย และตั้งครรภ์ 3 เดือน กลับไปคลอดลูกที่ประเทศต้นทาง

08 มิถุนายน 2555 เห็นชอบขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติไปจนถึง 14 ธันวาคมนี้

คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เห็นชอบขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติไปจนถึง 14 ธันวาคมนี้เตรียมนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใน 2 สัปดาห์นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

01 มิถุนายน 2555 "ซูจี"พบ"เฉลิม"ฝากไทยช่วยดูแลคุ้มครองแรงงานพม่า

ที่ทำเนียบรัฐบาล 31 พ.ค. 2555 เมื่อเวลา 15.45 น. นางออง ซาน ซูจี หัวหน้าพรรคสันติบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ได้เดินทางเข้าพบร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีที่ห้องสีฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติชาวพม่าที่ผิดกฎหมาย โดยการหารือในครั้งนี้เป็นการหารือแบบเปิด โดยอนุญาตให้สื่อมวลชนสามารถเข้ารับฟังการหารือได้ ซึ่งการหารือครั้งนี้ได้ใช้หารือเวลาประมาณ 45 นาที