ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

24 พฤษภาคม 2555 ตม.ใช้รถบรรทุก 25 คัน ขนแรงงานพม่าเถื่อน ส่งชายแดนแม่สอด

ขอนแก่น 22 พ.ค.- ตม.ประสานตำรวจภาค 4 ทางหลวง นำรถ 25 คัน ขนแรงงานพม่าเถื่อน 738 คน จากเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่นและสถานพินิจเด็กและเยาวชน ไปส่งชายแดนแม่สอด

15 พฤษภาคม 2555 อุปทูตพม่าเยี่ยม

รัฐมนตรีช่วยแรงงานพม่าเยือนไทย เพื่อเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าเพิ่ม 5 พื้นที่ พร้อมหารือผู้บริหาร "พัฒนาซีฟู้ดส์" สนง.ใหญ่ ก่อนแถลงข่าวว่าจะเฝ้าจับตาสถานการณ์ต่อไปและรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจาก นี้

14 พฤษภาคม 2555 ครม.เห็นชอบการคุ้มครองแรงงานในทะเล เข้มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในที่ประชุม โดยครม. ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

03 พฤษภาคม 2555 ปิดตำนาน

"ใกล้ ปิดตำนานแรงงานต่างด้าวเถื่อนในประเทศไทย" คือหัวข้อเอกสารของนายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางานที่อธิบายถึงการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติและการพิสูจน์ สัญชาติ

16 เมษายน 2555 แรงงานชาวพม่า-กัมพูชา ที่สงขลา โทร 1300 ร้องเรียนถูกค้ามนุษย์

สหภาพรถไฟฯ หาดใหญ่ มอบสิ่งของ-อาหารช่วยแรงงานพม่า-กัมพูชาที่พัฒนาซีฟู้ด หลังแคมป์คนงานเกิดภาวะขาดอาหาร หลังประท้วงเรียกร้องโรงงานปรับปรุงสวัสดิการ