ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

01 พฤษภาคม 2560 วันกรรมกรสากล 2 ขบวนแรงงานเรียกร้องสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรอง การปฏิรูปประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ

พร้อมทั้งยื่นข้อเรียกร้องคุ้มครองแรงงานต่อรัฐบาล

23 เมษายน 2560 แรงงานเมียนมา "ของตาย" ของข้าราชการขี้ฉ้อ

ทั้งตกเป็นเป้าหมายของผู้รักษากฎหมายบางคนที่หาประโยชน์ จนแรงงานส่วนหนึ่งอยากกลับประเทศ

21 เมษายน 2560 แรงงานเพื่อนบ้านกลับบ้านฉลองสงกรานต์กว่า 107,000 คน เดินทางกลับเข้ามาทำงานกว่า 42,000 คน

ย้ำเส้นตายกลับเข้าประเทศภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 นี้เท่านั้น

01 เมษายน 2560 ILO มีมติยุติการพิจารณาข้อร้องเรียนการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง

หลังรับทราบความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาของไทย

27 มีนาคม 2560 มหาดไทย เตรียมชง กรมทะเล เพิกถอนป่าชายเลน-ถอดพื้นที่สีเขียวจากผังเมือง ให้เอกชนสร้างวิลล่าแรงงานต่างด้าว

เพื่อให้เอกชนมาลงทุนทำโครงการในรูปแบบวิลล่า แบ่งเรือนที่พักเป็นโซน ห้องละ 4 คน มีการดูแลรักษาความปลอดภัย พื้นที่พักผ่อน สนามกีฬา ร้านซุปเปอร์มาเก็ต