ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

23 พฤศจิกายน 2559 ไทย-กัมพูชา ลงนามความร่วมมือสาธารณสุข

ความร่วมมือด้านสาธารณสุข 5 ด้านได้แก่ การเฝ้าระวังโรคติดต่อ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์เสริมสร้างความเข้มแข็งงานสาธารณสุขชายแดน และการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขระดับพื้นที่

19 พฤศจิกายน 2559 ทูตสหรัฐเยือนสมุทรสาคร เข้าพบรักษาการผู้ว่าฯ ชมเปาะดูแลแรงงานต่างด้าว

ติดตามชีวิตความเป็นอยู่แรงงานและผู้อพยพ เชื่อมโยงมิติสังคม เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัด

16 พฤศจิกายน 2559 “บิ๊กตู่” ไฟเขียวต่างด้าวกลุ่มพิเศษทำงานในไทยได้ทุกประเภทยันลูกหลาน

สามารถจ้างแรงงานข้ามชาติในตำแหน่งผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมา ลาว และกัมพูชาอย่างถูกต้อง

15 พฤศจิกายน 2559 ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศ อนุญาตคนต่างด้าวทำงานในไทย

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ แรงงานข้ามชาติและบุตรที่อาศัยในประเทศเป็นเวลานาน รวมถึงคนต่างด้าวที่อยู่ระหว่างพิสูจน์สัญชาติไทย

10 พฤศจิกายน 2559 แฉ"อียู"ส่งสายเหยี่ยวตรวจ"ไอยูยู" ระบุ3ใน5ระดับบิ๊กกรรมาธิการมองไทยด้านลบ

ลุ้นประกาศผลIUU Fishing ประเทศไทยในเดือนมกราคม 2560