ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

08 มีนาคม 2560 กระทรวงแรงงาน เร่งคลอดพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

คุมเข้มค้ามนุษย์ เน้นคุ้มครอง เพิ่มบทลงโทษ พร้อมดึงภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม

22 กุมภาพันธ์ 2560 เดินหน้ากฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่

เพิ่มสิทธิประโยชน์ลูกจ้างมากขึ้น ทั้งการลาคลอดเพื่อตรวจครรภ์ การลากิจตามความจำเป็น

21 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)เร่งออกกฏกระทรวงรองรับนโยบาย"เจ็บป่วยฉุกเฉินฯมีสิทธิทุกที่"ให้ใช้ทันสงกรานต์

เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โรงพยาบาลไม่ปฏิเสธผู้ป่วยวิกฤติแต่มีระบบเบิกจ่ายที่เหมาะสม

15 กุมภาพันธ์ 2560 รมว.แรงงาน ให้สิทธิลูกจ้างข้ามชาติร่วมมือนายจ้างจัดสวัสดิการในโรงงาน

ผ่านบทบาทคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ

08 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐบาลเสนอออกSmart card แรงงานข้ามชาติ คาดใช้ได้มีนาคม 2560

เล็งจัดโซนนิ่ง ดูแลสวัสดิภาพครบวงจร