ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

07 กุมภาพันธ์ 2560 ผอ.รพ.ป่าตอง เสนอ ‘โมเดล’ เก็บเงินผู้ประกอบการตั้งกองทุนสุขภาพแรงงานข้ามชาติ

เสนอตั้ง Station ส่วนหน้า ลดปัญหาสถานบริการแออัด เปิดช่องว่างให้โรงพยาบาลสร้างรายได้

07 กุมภาพันธ์ 2560 ‘Foreign Policy and Global Health : FPGH’ ลงพื้นที่สมุทรสาคร ศึกษาการบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ในวาระที่ประเทศไทยจะทำหน้าที่ประธานของกลุ่ม FPGH

02 กุมภาพันธ์ 2560 เตรียมจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ13 จังหวัด ยกสมุทรสาคร ต้นแบบโซนนิ่ง

หลังจากรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานลงพื้นที่พบสมาคมประมงและศูนย์การเรียน

24 มกราคม 2560 ผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว เมียนมา : สะพานสู่บริการที่เป็นมิตรต่อประชากรข้ามชาติ

นอกจากบทบาทของผู้ประสานงานด้านภาษา ที่เป็นสะพานเชื่อมไปสู่บริการที่เป็นมิตรสำหรับประชากรข้ามชาติ ยังส่งผลบวกถึงสุขภาพของประชากรไทยในชุมชนเดียวกัน

11 มกราคม 2560 เปิดศูนย์ประสานงานแรงงานข้ามชาติภูเก็ต แก้ปัญหาสิทธิสุขภาพ

โดยเครือข่ายแรงงานข้ามชาติจังหวัดภูเก็ต(MNP)