ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

10 ตุลาคม 2559 เอ็นจีโอร้อง สธ.ยกเลิกลดสิทธิคลอด-ทำฟัน “บัตรสุขภาพต่างด้าว” ปลัด สธ.ยันไม่มีลดสิทธิ

เผยบางพื้นที่เริ่มแล้ว อ้างคำสั่งจากส่วนกลาง หวั่นถอยหลังเข้าคลอง ควบคุมโรคไม่ได้

06 ตุลาคม 2559 ความเห็นต่อข้อมติของสภายุโรปเกี่ยวกับประเทศไทย

กรณีการคุ้มครองนักพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมถึงแถลงความก้าวหน้าในประเด็นการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ

05 ตุลาคม 2559 แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ภายในกลุ่ม

มีเงื่อนไขกำหนดให้สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ภายในกลุ่ม ไม่จำกัดนายจ้างและจังหวัด แต่ไม่สามารถเปลี่ยนไปทำงานในกิจการอื่นได้

28 กันยายน 2559 กระทรวงแรงงานพร้อมประสานนายจ้างให้แรงงานกัมพูชาที่มีเอกสารถูกต้อง กลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.-29 พ.ย. โดยไม่เสียสิทธิการกลับเข้ามา

22 กันยายน 2559 “สื่อนอก” ติดตามสภาพ “โรงงานแกะกุ้ง” ในไทย

ชี้มีปรับปรุงแต่ไม่เต็มร้อย และคำสัญญาปฏิรูปก็ยังห่างเป้า