ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

07 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกฎคนต่างด้าวอยู่ไทย

ชี้หากเด็กไม่ได้สัญชาติ มีสิทธิอยู่แค่เท่าที่พ่อแม่มี

02 ธันวาคม 2559 วาระแก้ปัญหาเอดส์ “ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง”

เลขาธิการแห่งสหประชาชาติ เผยแนวทางแก้ปัญหาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก โดยระบุว่าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ “จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง”

23 พฤศจิกายน 2559 ไทย-กัมพูชา ลงนามความร่วมมือสาธารณสุข

ความร่วมมือด้านสาธารณสุข 5 ด้านได้แก่ การเฝ้าระวังโรคติดต่อ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์เสริมสร้างความเข้มแข็งงานสาธารณสุขชายแดน และการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขระดับพื้นที่

19 พฤศจิกายน 2559 ทูตสหรัฐเยือนสมุทรสาคร เข้าพบรักษาการผู้ว่าฯ ชมเปาะดูแลแรงงานต่างด้าว

ติดตามชีวิตความเป็นอยู่แรงงานและผู้อพยพ เชื่อมโยงมิติสังคม เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัด

16 พฤศจิกายน 2559 “บิ๊กตู่” ไฟเขียวต่างด้าวกลุ่มพิเศษทำงานในไทยได้ทุกประเภทยันลูกหลาน

สามารถจ้างแรงงานข้ามชาติในตำแหน่งผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมา ลาว และกัมพูชาอย่างถูกต้อง