ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

21 เมษายน 2560 แรงงานเพื่อนบ้านกลับบ้านฉลองสงกรานต์กว่า 107,000 คน เดินทางกลับเข้ามาทำงานกว่า 42,000 คน

ย้ำเส้นตายกลับเข้าประเทศภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 นี้เท่านั้น

01 เมษายน 2560 ILO มีมติยุติการพิจารณาข้อร้องเรียนการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง

หลังรับทราบความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาของไทย

27 มีนาคม 2560 มหาดไทย เตรียมชง กรมทะเล เพิกถอนป่าชายเลน-ถอดพื้นที่สีเขียวจากผังเมือง ให้เอกชนสร้างวิลล่าแรงงานต่างด้าว

เพื่อให้เอกชนมาลงทุนทำโครงการในรูปแบบวิลล่า แบ่งเรือนที่พักเป็นโซน ห้องละ 4 คน มีการดูแลรักษาความปลอดภัย พื้นที่พักผ่อน สนามกีฬา ร้านซุปเปอร์มาเก็ต

21 มีนาคม 2560 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพิ่มศักยภาพล่าม

ขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ

17 มีนาคม 2560 กระทรวงแรงงาน แจงเวทีสิทธิฯ ยูเอ็น ยันดูแลแรงงานต่างด้าวทัดเทียมหลักสากล

พร้อมนำเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงทะเล