ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

15 พฤศจิกายน 2559 ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศ อนุญาตคนต่างด้าวทำงานในไทย

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ แรงงานข้ามชาติและบุตรที่อาศัยในประเทศเป็นเวลานาน รวมถึงคนต่างด้าวที่อยู่ระหว่างพิสูจน์สัญชาติไทย

10 พฤศจิกายน 2559 แฉ"อียู"ส่งสายเหยี่ยวตรวจ"ไอยูยู" ระบุ3ใน5ระดับบิ๊กกรรมาธิการมองไทยด้านลบ

ลุ้นประกาศผลIUU Fishing ประเทศไทยในเดือนมกราคม 2560

09 พฤศจิกายน 2559 กรมการจัดหางาน ! แจงเงื่อนไขการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง 5 กรณี

เพิ่มเติมกรณีสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย

25 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีกำหนดยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติปี 2560- 2564

รวมถึงขยายเวลาให้ใบอนุญาตทำงานแรงงานประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำมีอายุถึงพฤศจิกายน 2560

19 ตุลาคม 2559 เคาะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ5-10บาทใน 69 จังหวัด

บอร์ดค่าจ้างอนุมัติขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี60  5-10 บาทใน 69 จังหวัด ส่วน 8 จังหวัดที่เหลือคงเดิม  เริ่มอัตราใหม่ 1ม.ค.60