ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

18 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

โดยเฉพาะร่างประกาศสำนักนายกฯเรื่องกำหนดให้จ้างคนต่างด้าวทำงานในตำแหน่ง"ผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว เมียนมา"

10 ตุลาคม 2559 ภาคประชาสังคมค้านการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ของบัตรประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ

หวั่นกระทบต่อการป้องกันโรคในภาพรวม

10 ตุลาคม 2559 เอ็นจีโอร้อง สธ.ยกเลิกลดสิทธิคลอด-ทำฟัน “บัตรสุขภาพต่างด้าว” ปลัด สธ.ยันไม่มีลดสิทธิ

เผยบางพื้นที่เริ่มแล้ว อ้างคำสั่งจากส่วนกลาง หวั่นถอยหลังเข้าคลอง ควบคุมโรคไม่ได้

06 ตุลาคม 2559 ความเห็นต่อข้อมติของสภายุโรปเกี่ยวกับประเทศไทย

กรณีการคุ้มครองนักพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมถึงแถลงความก้าวหน้าในประเด็นการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ

05 ตุลาคม 2559 แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ภายในกลุ่ม

มีเงื่อนไขกำหนดให้สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ภายในกลุ่ม ไม่จำกัดนายจ้างและจังหวัด แต่ไม่สามารถเปลี่ยนไปทำงานในกิจการอื่นได้