ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

12 กรกฎาคม 2559 กรมการจัดหางาน แจงมาตรการต่างด้าวหลังวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ระบุชัด.. ไม่ขยาย!!! เจอผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน

30 มิถุนายน 2559 ปัญหาค้ามนุษย์ไทยดีขึ้น สหรัฐฯ เลื่อนอันดับขึ้นอยู่ Tier 2 watch list

การถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองแสดงว่า รัฐบาลไทยได้ดำเนินความพยายามอย่างมีนัยสำคัญในการขจัดการค้ามนุษย์ในช่วงเวลาการทำรายงานจัดอันดับ ทว่า การดำเนินงานนั้นยังไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำสุดอย่างครบถ้วน 

26 มิถุนายน 2559 กระทรวงแรงงานและ กระทรวงต่างประเทศ ย้ำไทย-เมียนมา หารืออย่างสร้างสรรค์ตามหลักสากล

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวในโลกโซเชียลมีเดียกล่าวถึงข้อเรียกร้องของ NGO 5 ข้อและข้อเรียกร้องของกลุ่มต่างๆด้านแรงงาน ซึ่งผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

25 มิถุนายน 2559 นางออง ซาน ซู จี ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือด้านแรงงาน และการข้ามแดนไทย-เมียนมา

ความตกลงทั้ง 3 ฉบับจะพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมความเชื่อมโยงและความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างสองประเทศต่อไป

24 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการต่างด้าว วางกรอบผู้ประสานงานภาษา ปลดล็อคคนพื้นที่สูงทำงานได้ทุกประเภท

เปิดทางหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนสามารถจ้างแรงงานข้ามชาติเป็นล่ามแปลหรือผู้ประสานงานภาษา