ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

10 มิถุนายน 2559 กสร.เผยผลสำรวจแรงงานเด็กในไทยน้อยสุดในอาเซียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ พบแรงงานเด็กร้อยละ ๒.๙ ของเด็กทั้งประเทศ เชื่อมั่นไทยมีแรงงานเด็กน้อยกว่าประเทศในอาเซียน เดินหน้าใช้เป็นข้อมูลวางแผนแก้ปัญหาแรงงานเด็ก ไทยให้หมดตามเป้า

07 มิถุนายน 2559 ขีดเส้น 120 วัน ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

สธ.ดัน 3.5 ล้านเข้าระบบประกัน-ป้องกันโรคระบาด

23 พฤษภาคม 2559 ไทยรอด "ใบแดง" ประมงผิดกฎหมาย "ประวิตร"

ยันอียูขยายเวลาประเมินอีก 6 เดือน รับยังไม่พอใจมาตราการบังคับใช้กฎหมาย

17 พฤษภาคม 2559 รมว.แรงงานชื่นชมสมุทรสาครจัดระบบจดทะเบียนต่างด้าวพร้อมเร่งรัดการจดทะเบียน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงานรับทราบผลการจดทะเบียน

22 เมษายน 2559 อกนร. รับหลักการตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและส่งกลับแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน และศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว

อกนร. ประชุมครั้งที่ 3/2559 รับหลักการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและส่งกลับแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน และศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว รมว.แรงงาน ขอให้ประเมินผลการดำเนินงานทุกเรื่อง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม