ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

09 เมษายน 2559 ต่างชาติชื่นชมแก้ปัญหาแรงงานประมงไทย

โดยหารือกับมูลนิธิยุติธรรมและสิ่งแวดล้อม (EJF)ต่อประเด็นการปฏิรูปการทำประมงของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

07 เมษายน 2559 รมว.สธ.เยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ

กำชับทุกจังหวัดรณรงค์นำแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ

22 มีนาคม 2559 "ไทย-ลาว"หารือสกัด"โรคระบาด"ลามข้ามประเทศ

กรมควบคุมโรคไทย-ลาว หารือความร่วมมือป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งแรกในอีสาน

22 มีนาคม 2559 “จัดหางานสมุทรสาคร” เปิดเวทีชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนผ่อนผันแรงงานต่างด้าว

สนง.จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ให้ความรู้แก่นายจ้างและสถานประกอบการ เรื่องการจดทะเบียนผ่อนผันแรงงานเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ ที่จะมีขึ้นระหว่าง 1 เม.ย. – 29 ก.ค. “รองนิวัฒน์” ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้นำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน พร้อมปฏิบัติต่อลูกจ้างตามมาตรฐานสากล

26 กุมภาพันธ์ 2559 สหรัฐบังคับใช้กฎหมายแบนสินค้า จากแรงงานทาสซีฟู้ดติดลิสท์

ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามรับรองกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าหลายชนิดรวมถึงอาหารทะเล ที่ผลิตโดยแรงงานทาสและเด็ก