ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

17 พฤษภาคม 2559 รมว.แรงงานชื่นชมสมุทรสาครจัดระบบจดทะเบียนต่างด้าวพร้อมเร่งรัดการจดทะเบียน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงานรับทราบผลการจดทะเบียน

22 เมษายน 2559 อกนร. รับหลักการตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและส่งกลับแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน และศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว

อกนร. ประชุมครั้งที่ 3/2559 รับหลักการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและส่งกลับแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน และศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว รมว.แรงงาน ขอให้ประเมินผลการดำเนินงานทุกเรื่อง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  

09 เมษายน 2559 ต่างชาติชื่นชมแก้ปัญหาแรงงานประมงไทย

โดยหารือกับมูลนิธิยุติธรรมและสิ่งแวดล้อม (EJF)ต่อประเด็นการปฏิรูปการทำประมงของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

07 เมษายน 2559 รมว.สธ.เยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ

กำชับทุกจังหวัดรณรงค์นำแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ

22 มีนาคม 2559 "ไทย-ลาว"หารือสกัด"โรคระบาด"ลามข้ามประเทศ

กรมควบคุมโรคไทย-ลาว หารือความร่วมมือป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งแรกในอีสาน