ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

22 มีนาคม 2559 “จัดหางานสมุทรสาคร” เปิดเวทีชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนผ่อนผันแรงงานต่างด้าว

สนง.จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ให้ความรู้แก่นายจ้างและสถานประกอบการ เรื่องการจดทะเบียนผ่อนผันแรงงานเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ ที่จะมีขึ้นระหว่าง 1 เม.ย. – 29 ก.ค. “รองนิวัฒน์” ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้นำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน พร้อมปฏิบัติต่อลูกจ้างตามมาตรฐานสากล

26 กุมภาพันธ์ 2559 สหรัฐบังคับใช้กฎหมายแบนสินค้า จากแรงงานทาสซีฟู้ดติดลิสท์

ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามรับรองกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าหลายชนิดรวมถึงอาหารทะเล ที่ผลิตโดยแรงงานทาสและเด็ก

12 กุมภาพันธ์ 2559 รมว. แรงงาน หารือ BOI ประเด็นการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

12 กุมภาพันธ์ 2559 ขยายเวลาจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตว์น้ำต่อไปอีก 6 เดือน

สำหรับแรงงานที่จดทะเบียนไว้แล้วตั้งแต่ปี 2558

02 กุมภาพันธ์ 2559 กรมการจัดหางานเดินหน้าแก้ปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

นำแรงงานผิดกฎหมายเข้าสู่การจ้างงานที่ถูกต้อง