ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

14 ตุลาคม 2556 รัฐจัดระเบียบต่างด้าวแฝง บังคับซื้อ "ประกันสุขภาพ"

สธ.เผย เล็งจับแรงงานต่างด้าวแฝงกว่า 1 ล้านคน "ขึ้นทะเบียน-ทำประกันสุขภาพ"หวังลดภาระงบประมาณค่ารักษาพยาบาลฟรี 250 ล้านบาท ด้าน กสร.ช่วยอีกทางเตรียมประสานบริษัทก่อสร้างเปิดศูนย์ดูแลเด็กชั่วคราว

09 ตุลาคม 2556 สธ.ดึง แรงงานต่างด้าวเป็น อสม.หวังช่วยดูแลสุขภาพกลุ่มแรงงานด้วยกันเอง เผยยอดล่าสุดมีเพียง 500 คน เร่งผลิตเพิ่มโดยเตรียมจีบแรงงานพม่าเข้าฝึกอบรม เน้นตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นได้ เชื่อช่วยลดค่ารักษา ลดการรอคิว และลดการระบาดของโรค

โครงการฝึกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เพื่อดูแลสุขภาพและแจ้งข่าวสารด้านสุขภาพด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มแรงงานด้วยกันเองนั้น ล่าสุดมี อสม.แรงงานข้ามชาติใน จ.สมุทรสาคร แล้วประมาณ 500 คน

23 กันยายน 2556 สธ.ออกประกาศกระทรวงดูแลสุขภาพคนต่างด้าว

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันที่ 20-21 กันยายน จะนำคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิชาการ และสื่อมวลชน เดินทางไปร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือสาธารณสุขไทย-เมียนมาร์ ที่เมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จะมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ที่เป็นระดับข้าราชการประจำระดับสูง เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือเอ็มโอยู

18 กันยายน 2556 ผู้แทนประเทศไทยและพม่าหารือเรื่องแรงงานพม่าที่วีซ่าครบ 4 ปี เดิมกำหนดให้ต้องกลับประเทศ 3 ปี และต่อมาการเจรจาเมื่อปลายปี 2555 กำหนดให้กลับประเทศประมาณ 1 เดือน

แต่ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ให้แรงงานต้องกลับออกจากประเทศและเข้ามาใหม่ เพื่อทำงานกับนายจ้างเดิม โดยไม่ต้องเว้นวรรคถึง 1 เดือน และจะเปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองรวม 5 แห่งในเดือนพฤศจิกายน 2556 รองรับบริการวีซ่าและให้ข้อมูลเรื่องการทำงานของแรงงาน

17 กันยายน 2556 ก.แรง งาน ขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) แก้ไขการค้ามนุษย์ในกิจการประมงและแปรรูปอาหารทะเล ย้ำ ‘ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ’ สร้างพื้นที่ผูกพันของนายจ้างลูกจ้าง

กระทรวง แรงงาน จับมือกรมประมง ILO ผู้ประกอบการและลูกจ้างรวมพลังขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) สำหรับอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเล มุ่งขจัดการใช้แรงงานเด็ก เอารัดเอาเปรียบแรงงาน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้น ด้าน ‘รัฐมนตรีแรงงาน’ ชูแนวคิด ‘ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ’ ใช้หลักนิติธรรม คุณธรรมให้สถานประกอบการเป็นพื้นที่แห่งความรักของนายจ้างและลูกจ้าง