ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

19 กุมภาพันธ์ 2558 เอ็นจีโอแนะไม่ปรับอันดับค้ามนุษย์ไทย

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์อันเดอร์เคอร์เรนต์นิวส์รายงานว่า มูลนิธิความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (อีเจเอฟ) องค์กรพัฒนาเอกชนของอังกฤษ ออกแถลงการณ์ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ควรปรับอันดับของไทยในรายงานสถานการณ์ด้านการค้ามนษุย์ (ทิปรีพอร์ต)

17 กันยายน 2557 อธิบดีกรมการจัดหางาน เผย แรงงาน 3 สัญชาติ ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 1 ล้านคน

อธิบดีกรมการจัดหางาน เผย แรงงาน 3 สัญชาติ ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 1 ล้านคน แนะนายจ้างดูแล พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชน เปลี่ยนการเรียกขาน แรงงานต่างด้าว เป็นแรงงานเพื่อนบ้านแทน นำร่องกรมประชาสัมพันธ์ก่อน

16 กันยายน 2557 สถิติจดทะเบียนแรงงาน

สถิติจดทะเบียนแรงงานจำนวน 1,024,686 คน ผู้ติดตาม 63,620 คน

25 สิงหาคม 2557 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยตัวเลขการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ

รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยตัวเลขการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ (ตั้งแต่ 26 มิ.ย. - 18 ส.ค.57) รวมทั้งสิ้น 767,109 ราย กัมพูชามากสุด 336,952 คน รองลงมาเป็นเมียนมา 302,875 คน และลาว 127,282 คน ตามลำดับ ผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 41,412 คน รวมนายจ้างทั้งสิ้น 141,040 ราย เฉพาะกิจการประมงรวมทั้งสิ้น 32,112 คน นายจ้างเจ้าของเรือ 3,668 ราย และเรือประมง 5,295 ลำ จ.ปัตตานีมากสุด 5,957 คน รองลงมาเป็นชุมพร 4,586 คน และนครศรีธรรมราช 2,645 คน ตามลำดับ

12 พฤษภาคม 2557 วิถีชีวิตแรงงานเพื่อนบ้าน

วิดีโอเกี่ยวกับวิถีชีวิตแรงงานเพื่อนบ้าน จากวันแรงงานสากล