ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

04 เมษายน 2557 ก.แรงงาน เร่งเดินหน้าคุ้มครองแรงงานเด็ก แรงงานต่างชาติ สู่นโยบายประเทศ คาด 3 สินค้าไทย ทั้งอ้อย เครื่องนุ่งห่ม และกุ้ง สหรัฐเตรียมปลดออกจากสินค้าใช้แรงงานเด็ก

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การคุ้มครองแรงงานเด็กและแรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเล ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค ซึ่งกระทรวงแรงงานร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สำหรับสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้น

28 มีนาคม 2557 มติ ครม. ให้ขยายเวลาแรงงานข้ามชาติที่ครบวาระจ้างงาน 4 ปี เพิ่มอีก 180 วัน

มติ ครม. เห็นชอบแนวทางให้แรงงานจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ที่ถือหนังสือเดินทางมาทำงาน แต่กำลังจะครบวาระจ้างงาน 4 ปี ให้สามารถอยู่ต่อได้ 180 วันหรือจนกว่าจะมี ครม.ชุดใหม่ และให้นายจ้างพาแรงงานไปประทับตราอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ตามขั้นตอน ของกระทรวงแรงงาน

28 มีนาคม 2557 หลักเกณฑ์การดำเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าว

หลักเกณฑ์การดำเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าว

28 มีนาคม 2557 NGO ข้ามชาติเล็งไทยมีสิทธิ์ Tier3 เหตุข้าราชการพัวพันใต้โต๊ะขบวนการค้ามนุษย์หนัก

GO ข้ามชาติเล็งไทยมีสิทธิ์ถูกปรับลดเข้าสู่ Tier 3 Watch List เหตุปัญหาค้ามนุษย์ในไทยยังอื้อ อุตสาหกรรมเรือประมง ล้งกุ้ง โรงงานสับปะรด โรฮิงยา เผยเห็นใจผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทูน่าไทย พยายามแก้ปัญหาดีขึ้น แต่เจอพิษขบวนการคอร์รัปชั่น ขั้นตอนออก Work Permit อย่างหนัก

27 มีนาคม 2557 มติ ครม. ให้ขยายเวลาแรงงานข้ามชาติที่ครบวาระจ้างงาน 4 ปี เพิ่มอีก 180 วัน

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์, ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี