โครงการ "ชื่อ ประชุม "ล้งสมุทรสาครไม่ใช้แรงงานเด็ก""

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย จัดประชุม หัวข้อ "สถานประกอบกิจการประเภท ล้ง จังหวัดสมุทรสาคร รวมใจ รวมพลัง ไม่ใช้แรงงานเด็ก และแรงงานที่ผิดกฎหมาย" ณ ห้องประชุมตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร

 

โดย คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนา พูดเชิญชวนให้สถานประกอบการร่วมทำ CSR ในการพัฒนาเด็กซึ่งเป็นลูกของแรงงานข้ามชาติ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=WNECO5510110010011

http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/424000.html


 

 

 

 

 


ล้งสมุทรสาครไม่ใช้แรงงานเด็ก