ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารโครงการฟ้ามิตร

การประชุมและอบรม กรกฎาคม

ในเดือนกรกฎาคม 2555 โครงการฟ้ามิตรมีการประชุมและอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมาลงตรวจของ OIGในปีนี้ ทีมฟ้ามิตรได้ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทและประสบการณ์ ของการตรวจสอบ ในการตรวจสอบส่วนใหญ่พบการทุจริตและระบบการจัดการที่ไม่โปร่งใส และมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มต้นการพัฒนาสื่อรอบใหม่ และทีมงานฟ้ามิตรบางส่วนที่เป็นตัวแทนของโครงการฟ้ามิตรไปงานประชุมเอดส์นานาชาติที่วอชิงตัน ดี.ซี.

อธิบดีกรมการจัดหางาน...มอบนโยบาย ศป.รต.ตัดต้นตอขบวนการค้าแรงงานข้ามชาติ

อธิบดีกรมการจัดหางานมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจศูนย์ปราบปราม จับกุม และดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทางาน (ศป.รต.) ให้มีความเข้มข้นในการปฏิบัติงานพร้อมขยายผลไปถึงตัวการค้าแรงงานต่างชาติที่มีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังส่งให้รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาดาเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไป ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม เทียนอัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน