กรุณาเลือกหมวดหมู่ :


ทั้งหมด

11 พ.ย. 2556

สุขภาพของฉัน ร่างกายของฉัน

สุขภาพของฉัน ร่างกายของฉัน (ภาษาพม่า)

11 พ.ย. 2556

สุขภาพของฉัน ร่างกายของฉัน

สุขภาพของฉัน ร่างกายของฉัน (ภาษากระเหรี่ยง)

22 ต.ค. 2556

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตชีวิตแรงงานข้ามชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในจังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาครเป็นจังหวัดขนาดเล็กที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานครและมีชายฝั่งทะเลติดกับอ่าวไทย เป็นแหล่งแปรรูปอาหารทะเลแหล่งใหญ่ที่สำคัญของประเทศ งานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลส่วนมากจะใช้แรงงานจากแรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ทำงานทั้งในระบบและนอกระบบการจ้างงานซึ่งมีโรงงานที่หลากหลายขนาด ตั้งแต่การปอกเปลือกกุ้งในที่โล่งใต้ร่มเงาเต้นท์จำนวนหลายสิบคน ไปจนถึงทำงานในโรงงานอาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออกจำนวนเป็นร้อยๆ คน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ พบว่าในจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนแรงงานและได้รับใบอนุญาตทำงานจำนวนมากกว่า๑๕๗,๐๐๐ คน (กระทรวงแรงงาน, มิถุนายน ๒๕๕๕) แต่มีการคาดประมาณว่าจำนวนของแรงงานข้ามชาติที่มีอยู่จริงนั้นจะสูงกว่านี้

2 ก.ย. 2556

ที่พักมาตรฐานแรงงานต่างด้าว โดย สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

6 ส.ค. 2556

สิทธิผู้ประกันตน

สิทธิผู้ประกันตน

6 ส.ค. 2556

กองทุนทดแทน (ภาษากัมพูชา)

กองทุนทดแทน (ภาษากัมพูชา)