กรุณาเลือกหมวดหมู่ :

ทั้งหมด
  • สุขภาพของเด็กของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสงขลา

  • งานวันคริสต์มาสกับเด็กแรงงานข้ามชาติที่มหาชัย

  • ข่าวจาก ICAAP เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าและเอชไอวีที่สมุทรสาคร

  • โพ้นทะเล

  • Scoop แรงงานข้ามชาติ