กรุณาเลือกหมวดหมู่ :

ทั้งหมด
  • "ชุมชน" สารคดีเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ

  • "โรงเรียน" สารคดีเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ

  • "คลินิก" สารคดีเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ

  • ประมวลภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม
    ในจังหวัดปทุมธานี