กรุณาเลือกหมวดหมู่ :

ทั้งหมด
  • พิสูจน์สัญชาติ ค่าใช้จ่ายสูงเกินไป (ภาษาอังกฤษ)

  • ชะตากรรมของทู

  • เลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ไทย ในสัมภาษณ์ เรื่องการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

  • เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : แรงงานข้ามชาติ

  • "การขยาย" สารคดีเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ